İslam Tarihine Giriş 2 – Emevîler ve Abbâsîler Dönemi

100,00 kr.

İslam tarihinde Muâviye b. Ebû Süfyan’ın Hz. Hasan’dan halifeliği devralmasıyla başlayıp 90 yıl devam eden döneme Emevî Asrı adı verilir. Gerek sahabe ile sonraki nesil arasında bir zaman köprüsü olması, gerekse bu süreçte meydana gelen hadiselerin Müslümanların zihninde derin izler bırakmış olması sebebiyle, Emevîler Devleti İslam tarihinin üzerinde en fazla tartışma yapılan dönemini teşkil eder. Abbâsîler ise İslam tarihinde Osmanlılardan sonra en uzun ömürlü hanedandır. Abbâsî hilafetinin İslam tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de mühim bir yerinin olduğu kuşkusuzdur.

Elinizdeki eser, İslam tarihini başlangıç düzeyinde okuyan ve bu alanda okumalarını derinleştirme ihtiyacı içinde olan İslami ilimler talebelerinin yanı sıra genel olarak İslam tarihi meraklıları için de ilgi çekici mahiyettedir.

På lager

Beskrivelse

Yaş: 16+
Cilt: Sert Kapak
Sayfa: 280
ISBN: 978-3-947179-43-5

Yderligere information

Vægt 0,455 kg
Størrelse 15 × 22 cm