Halal Certifikat

Dansk Islamisk Trossamfund giver halal certifikat til virksomheder gennem EHZ (The European Halal Certification Institute)

Hvem

European Halal Certification Institute er en non-profit organisation sponsoreret af det Islamiske Trossamfund Millî Görüş (IGMG)

EHZ rådgiver fødevareindustrien, tester dens produkter og produktionssystemer og certificerer dem i overensstemmelse hermed, hvis de opfylder halal-retningslinjerne fastsat af EHZ’s Akademiske Råd.

EHZ tilbyder et system til virksomheder, hvorefter deres produkter kontrolleres for overensstemmelse med de islamiske halal-retningslinjer. Testrapporterne indsendes til EHZ’s Akademiske Råd. Deres samtykke er nødvendigt for at et certifikat kan udstedes. EHZ halal-logoet på produkter repræsenterer testet halal-kvalitet, som sikrer sikkerhed og troværdighed for forbrugerne.

EHZ certificerer ikke kun fødevarer, men også tekstiler, kemikalier, lægemidler og kosmetik.

Hvad

Instituttets halal mærke er beskyttet af copyright og må kun bruges af certificerede virksomheder til deres produkter. Det er designet, så forbrugerne entydigt kan identificere det.

Kontakt

Kontaktperson:

Mahmud Aytac
Halalinspektør

+45 5050 2571
danmark@eurohalal.eu