en del af samfundet, siden 1980...

Dansk Islamisk Trossamfund er en landsdækkende organisation, der varetager alle muslimers interesser, med slogan “Islam i Danmark – fra vugge til grav”. Dansk Islamisk Trossamfund blev grundlagt i 1980.

Vores formål er, at fremme kendskabet til Islam, og at hjælpe muslimer i Danmark i udøvelse af deres religiøse ritualer. Målet er, at være den førende organisation i Danmark. Derfor har vi i på landsplan samt 10 lokale menigheder og foreninger fokus på frivillighed, lederudvikling, uddannelse og læring, velgørenhed, samfundsbevidsthed, pilgrimsrejser, moské og begravelsesservice.

lokale menigheder

medlemmer

Principper

Dansk Islamisk Trossamfund arbejder for at opbygge det bedste menneske, der er til gavn for hele menneskeheden. Et sundt samfund bliver dannet af hele mennesker, der tager vare på sine medmenneskers rettigheder og sin egen integritet. Gennem respekt for mangfoldighed og oplysning vil mennesket gøre verden et bedre sted, som kommende generationer kan nyde godt af.

Værdier

Værdisæt vi arbejder udefra

Respekt

Vi respekterer alle religioner og religiøse overbevisninger, der skal beskyttes mod uproportionale indskrænkninger fra myndigheder og fra private personers urimelige handlinger.

Dannelse

Vi arbejder på at have et oplyst menneske, der er til gavn for andre mennesker. Oplysning og uddannelse af mennesket skal starte i barndommen og forsætte til enden af alderdommen. På den måde vil det hele menneske nemmere løse livets udfordringer og få overskud til at give sine medmennesker tilbage.

Rollemodel

Vi bestræber på at være rollemodeller med gode menneskelige manerer, og håber at unge generationer kan have nogle eksempler på rigtige mennesker.

Synlighed

Vi vil gerne være synlige i samfundet som muslimer, da vi mener, at muslimer er en del af Danmark og er Danmarks fremtid. Vi laver derfor aktiviteter og events for at vise vores synlighed.

Frivillighed

Vi ønsker at fremme frivillige ildsjæle, der har en vision om at skabe værdi for lokalsamfundet gennem fritidsaktiviteter for alle aldre.

 

Samarbejdspartnere

DITsamfund har samarbejde med en lang række NGOer og virksomheder. Her er lille udsnit:

Institut for menneske rettigheder

DITsamfund er i rådet for menneskerettigheder

IGMG

DITsamfund samarbejder med IGMG omkring pilgrimsrejser samt i projekter der beskytter muslimernes rettigheder i Europa