en del af samfundet, siden 1980...

Islam i Danmark, fra vugge til grav

Dansk Islamisk Trossamfund er en landsdækkende organisation, der varetager alle muslimers interesser, med slogan “Islam i Danmark – fra vugge til grav”. Dansk Islamisk Trossamfund blev grundlagt i 1980.

Vores formål er, at fremme kendskabet til Islam, og at hjælpe muslimer i Danmark i udøvelse af deres religiøse ritualer. Målet er, at være den førende organisation i Danmark. Derfor har vi i på landsplan samt 6 lokale menigheder og foreninger fokus på frivillighed, lederudvikling, uddannelse og læring, velgørenhed, samfundsbevidsthed, pilgrimsrejser, moské og begravelsesservice.

Blandt vores nationale projekter kan nævnes:
– Ikra forlaget og YouTube kanal
– Jeg er muslim kampagnen
– Ramadan2go
– Deltagelse til konferencer
– Rådgivning til politikere og medier

Udover dette har vi en masse aktiviteter og tiltag i vores lokale menigheder og foreninger.

Principper

Dansk Islamisk Trossamfund arbejder for at opbygge det bedste menneske, der er til gavn for hele menneskeheden. Et sundt samfund bliver dannet af hele mennesker, der tager vare på sine medmenneskers rettigheder og sin egen integritet. Gennem respekt for mangfoldighed og oplysning vil mennesket gøre verden et bedre sted, som kommende generationer kan nyde godt af.

 

Værdier

1. Respekt for alle religioner
Vi respekterer alle religioner og religiøse overbevisninger, der skal beskyttes mod uproportionale indskrænkninger fra myndigheder og fra private personers urimelige handlinger.

2. Oplysning og uddannelse fra vugge til grav
Vi arbejder på at have et oplyst menneske, der er til gavn for andre mennesker. Oplysning og uddannelse af mennesket skal starte i barndommen og forsætte til enden af alderdommen. På den måde vil det hele menneske nemmere løse livets udfordringer og få overskud til at give sine medmennesker tilbage.

3. Rollemodeller
Vi bestræber på at være rollemodeller med gode menneskelige manerer, og håber at unge generationer kan have nogle eksempler på rigtige mennesker.

4. Synlighed
Vi vil gerne være synlige i samfundet som muslimer, da vi mener, at muslimer er en del af Danmark og er Danmarks fremtid. Vi laver derfor aktiviteter og events for at vise vores synlighed.

5. Frivillighed med kvalitet
Vi ønsker at fremme frivillige ildsjæle, der har en vision om at skabe værdi for lokalsamfundet gennem fritidsaktiviteter for alle aldre.

Dansk Islamisk Trossamfund er en selvstændig sammenslutning med juridisk personlighed. Den udfører sit arbejde i overensstemmelse med sine vedtægter. Samtidig er DIT også den regionale frivillig repræsentant for IGMG i Danmark.

I DAG HAR VI OMKRING 1.300 MEDLEMMER OG 8.000-10.000 BRUGERE AF VORES MENIGHEDER.