İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Hanefî Mezhebi

75,00 kr.

Ehl-i sünnet çizgisinde “dört mezhep” olarak bildiğimiz Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinin ilki Hanefî mezhebidir. Bu mezhebin kurucusu olarak kabul edilen, Ebû Hanîfe künyesi ile meşhur olmuş Nu’mân b. Sâbit, İslam aleminde, en büyük imam manasında “İmâm-ı Âzam” olarak ün yapmıştır. Ebû Hanîfe sadece ilmi zekasıyla değil, şahsiyeti, makam ve mevkiye önem vermeyişi ve zühdü ile de Müslümanlara örnek olmuş, hayatını ilme ve ilim talebelerine adamış, toplumun güncel meselelerini dert edinip çözümler üretmiş günümüze ışık tutan büyük müctehid imamlardandır.

På lager

Beskrivelse

Alder: 16+
Cilt: Softcover
Sayfa: 136
ISBN: 978-3-944441-42-9

Yderligere information

Vægt 0,235 kg
Størrelse 14,5 × 20,5 cm