Hilerle Canakkale

55,00 kr.

Beskrivelse

Çanakkale savaşlarında, belki başka savaşların
hiç birinde uygulanmayan çeşitlilikte ve
miktarlarda savaş hilesi uygulanmıştı. Savaş alanı
çok dardır. Tarafların bilek güreşi ortada
kilitlenmiş, ilerlemek imkanı kalmamıştı.

Bu durumda hileler devreye sokulmuş, küçük bir
yelkenli teknenin altına kocaman bir
deniz-atının gizlenmesi, veya binlerce yıl
öncesine ait ‘’Truva Atı’’ hilesinin, aynı isim
verilerek burada tekrar uygulanması gibi, çok
çeşitli hilelere imza atılmıştı. Tahtadan yapılmış
sahte savaş gemileri, sahte çıkarma gösterileri,
sahte tabyalar, top görüntüsü verilmiş soba
boruları, sahte mermiler, asker hayvan veya uçak
maket-leri gibi, uygulanmış olan bir çok hile, bu
kitabın konusunu teşkil etmektedir.