Handelsbetingelser

Handelsbetingelser gælder, når du køber varer online via shoppen. Betingelser gælder ved personlig, telefonisk eller elektronisk henvendelse til os.

§1. Betaling

Dansk Islamisk Trossamfund modtager betaling med VISA-Dankort, VISA og Mastercard i shoppen og MobilePay betaling ved fysisk fremmøde på vores adresse.

§2 Salg af varer

Alle opgivne priser er inkl. moms. Der kan derudover forekomme betalingskortgebyrer eller transportomkostninger, som i givet fald vil blive udregnet umiddelbart inden du vælger at gennemføre dit køb.

§3 Levering

Vi tilbyder afhentning af bøger på shoppens adresse som er Bibliotekvej 68, 2650 Hvidovre (direkte indgang til boghandleren fra parkeringen). Afhentning sker kun efter aftale.

Vi tilbyder forsendelse med DAO og GLS. Priser beregnes automatisk i kassen.

§4. Privatlivspolitik

Når du køber en vare via shoppen, indgiver du en række oplysninger for at vi kan gennemføre dit køb. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende regler, som du kan læse i vores privatlivspolitik.

§5 Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret på alle fysiske varer fra den dag, du har afhentet varerne. Varerne skal være hele, ubrugt og ubeskadiget. I modsat fald kan vi afvise at tage dem retur. Ønsker du at returnere hele eller dele af en ordre, skal du kontakte os telefonisk eller på e-mail for at lave en aftale herom. Har du evt. fået sendt en vare med posten, må du gerne sende retur på samme måde. Du står selv for fragten og at varerne er pakket ind forsvarligt. Alle varer skal returneres inden 14 dages frist og kan returneres til: Dansk Islamisk Trossamfund Bibliotekvej 68, 2650 Hvidovre

§6. Reklamation

– hvis der er noget galt med varen

Ved køb af varer finder købelovens regler anvendelse. Du har 2 års reklamationsret, hvis varen har en mangel. En mangel er fx en fabrikations- eller materialefejl, eller en forkert oplysning om varen. Derimod er almindelig slitage, eller skader du selv har påført varen, ikke en mangel. Hvis varen har en mangel, og du reklamerer rettidigt, har du ret til i første omgang at få varen repareret eller ombyttet. Hvis det ikke kan ske, eller det ikke sker inden rimelig tid, kan du efter omstændighederne få pengene tilbage eller afslag i prisen. Opdager du en mangel, skal du reklamere til os inden rimelig tid. Reklamerer du inden 2 måneder efter, at manglen er opdaget, er det dog altid inden for rimelig tid. Vil du klage til os over en mangel, beder vi dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Det er ikke et krav, men det gør det nemmere for os at finde fejlen, og det minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

§7. Klager

Klager over fejl eller andet kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.
Dansk Islamisk Trossamfund
Bibliotekvej 68, 1.
2650 Hvidovre

Tlf. +45 41 33 33 04

E-mail: info@ditsamfund.dk

CVR-nr.: 31658802

 

Sidst opdateret d. 23.02.2024