Dansk Islamisk Trossamfund er blevet grundlagt i 1980 og er en landsdækkende organisation, der varetager alle muslimers interesser, med slogan “Islam i Danmark – fra vugge til grav”.

Vi har 10 menigheder på landsplan.