Dansk Islamisk Trossamfund er blevet grundlagt i 1980 og er en landsdækkende organisation, der varetager alle muslimers interesser, med slogan “Islam i Danmark – fra vugge til grav”.

Vi har 6 menigheder på landsplan.

Formand

Formanden er forpligtet til at udføre og få alle de aktiviteter udført i overensstemmelse med landsorganisationens principper, vedtægter og bestemmelser.

Formanden har ansvaret for alle udvalgsansvarlige. Følger hver enkelte udvalgsansvarliges deltagelse i møder i de menigheder, de har ansvaret for.

Formanden fastlægger udvalgsmåle med udvalgsansvarlig ved begyndelsen af ​​hvert arbejdsår. I slutningen af ​​arbejdsåret foretager den kollektive og bilaterale målevalueringer.

Formanden fastlægger de projekter, der kan laves på enkelte udvalg eller lokale menigheder, vıl han får det udarbejdet passende projekter og sikrer, at de nødvendige planer bliver lavet og omsat i praksis.

Arbejdsudvælges alle udarbejdet plakater, flyers osv. skal blive kontrolleret af ​​kommunikationsudvalget. Disse offentliggøres efter godkendelse af formanden.

Formanden besøger jævnligt menigheder og vil få informationer om projekter m.m. og hører eventuelle deres problemer. Formanden deltager i menighedsmøder.

Organisationsudvalget

Undervisningudvalget

Irshad udvalget