Pressemeddelelse om nedlukning af muslimske friskoler

Nedlukning af muslimske friskoler er tegn på mangel på rettigheder og retfærdighed i Danmark

Dansk Islamisk Trossamfund er blevet optaget i Rådet for Menneskerettigheder!

“Rådet for Menneskerettigheder består af repræsentanter for en række civilsamfundsorganisationer og myndigheder, der mødes for at drøfte Institut for Menneskerettigheders virke.” Rådet vurderer udformningen og afviklingen af instituttets aktiviteter og kan foreslå bestyrelsen nye aktiviteter. Rådet udpeger seks af bestyrelsens …

Imamer gik på gaden mod corona: Smitteopsporing er en fælles kamp

Imamer gik på gaden mod corona: Smitteopsporing er en fælles kamp

Opfordring til moskeskat

Formanden for Dansk Islamisk Trossamfund Mustafa Incikli udtalte om loven, der sigter på at begrænse ikke statslige organisationer og trossamfunds modtagelse af udenlandske donationer.

Klage over ytringer i Folketinget

Dansk Islamisk Trossamfund har den 1. juli 2020 sendt nedenstående (pdf vedhæftning) til Folketingets Formand. Dansk Islamisk Trossamfund er enig i og indforstået med, at den politiske debat er og skal være rummelig og have plads til forskellige meninger og …

Retningslinjer for ansvarlig genåbning af moskeer

Vi har savnet vores moskeer, som nu åbner igen. Der er visse krav til genåbningen den 18. maj 2020. I retningslinjer kan man læse om, hvordan udførslen af tidebønner, tarawih-bønner, fredagsbønner og eid-bønnen skal ske i vores moskeer. Lad os …

Afholdelse af ramadanen i muslimske miljøer

Afholdelse af ramadanen i muslimske miljøer Dansk Islamisk Trossamfund ønsker med dette brev at udviske misforståelser, som er opstået efter pressens omtale af muslimernes fejring af ramadanmåneden på kølvandet af covid – 19 pandemiet. Siden de offentlige udmeldinger om nedlukning …

Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag

I forbindelse med Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag den 16. april 2020 havde vi afsendt et brev til kongehuset med lykønskninger til Hendes Majestæt Dronningen. I dag har vi modtaget et brev fra Hoftelefonen, hvor Hendes Majestæt Dronningen sender en …

Fredagsbøn, regler om begravelse og afvaskning af lig under coronakrisen

Læs Udvalget for Religiøse Anliggender IGMGs forklaringer om fredagsbønnen, regler om begravelser og afvaskning af lig under coronakrisen. Hent som PDF-fil

Kampagne: Ræk ud for at hjælpe din nabo

KENDER DU NOGEN SOM SKAL BRUGE HJÆLP! Dansk Islamisk Trossamfund er i sit højeste beredskab for at støtte samfundet i denne svære til med Coronavirussen. Vi vil i den forbindelse meddele, at vi har lavet en “kampagne”, der hedder “Ræk …

Sidste melding fra myndighederne om situationen i Danmark

På baggrund af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndigheden, vil jeg på det kraftigste opfordre til at alle afdelinger, aflyser alle sociale aktiviteter, så der tages mest muligt hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for Corona-smitte.

Dansk Islamisk Trossamfund afholdte et udvidet møde og reception

Dansk Islamisk Trossamfund (DIT) afholdte et udvidet møde med ledere, bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af vores lokalafdelinger, repræsentanter samt samarbejdspartnere i weekenden. Efter et succesfuldt møde, afholdte vi reception for alle fremmødte herunder gæster – som fik mulighed for at se de …

Årligt ordinært repræsentantskabsmøde afholdt den 5. januar

  Dansk Islamisk Trossamfund har afholdt årligt ordinært repræsentantskabsmøde den 5. januar 2019. Formandens tale fra mødet: Alt taknemmelighed til Allah. Jeg vil gerne starte med at takke de tidligere formænd, og de mange frivillige der har løftet organisationen de …

Eid ul-Adha tirsdag den 21. august 2018

Eid ul-Adha (islamisk eid-fest) afholdes tirsdag den 21. august. Eid bønnen bedes tirsdag kl. 7.00 i alle vores lokale menigheder. Det gælder: København Islamisk Menighed Valdemarsgade 17, 1665 København Helsingør Islamisk Menighed Egevænget 7, 3000 Helsingør Kokkedal Islamisk Menighed Egevangen …

Ramadan Eid fredag den 15. juni 2018

Dansk Islamisk Trossamfunds rådgivende udvalg for måneobservationen kan hermed med videnskabelige oplysninger meddele, at Ramadanen forlænges til 30 dage. Det betyder eid afholdes fredag den 15. juni 2018, der også vil være den første dag i Sevval måneden. Undersøgelsen er …

3.000 roser uddelt af fastende muslimer

Er fastende muslimer en trussel i Ramadan måneden? eller er vi som samfund blevet så intolerante, at vi skaber problemer der ikke eksisterer? Der blev diskutteret aktuelle emner på gaden i landets 7 byer, mens frivillige fra Dansk Islamisk Trossamfunds …

Fasten starter onsdag den 16. maj

Dansk Islamisk Trossamfunds rådgivende udvalg for måneobservationen kan hermed med videnskabelige oplysninger meddele, at månen er observeret og fasten derfor starter 16. maj 2018 – og dermed taravih bøn tirsdag aften den 15. maj. 2018. Undersøgelsen er gennemført med de …

Sundhed i Ramadanen

Ramadanen er på vej. Vi anbefaler nedenstående folder læses, der handler om sundhed i Ramadan måneden. Hvem må faste? Hvad gør man hvis man er syg? Sund kost og fasten.. alt dette kan du få svar på.   ramadanfolderen PDF

Hutbe og Muezzin konkurrence

Dansk Islamisk Trossamfund inviterer alle til hutbe og muezzin konkurrence, frn 4. marts 2018, i Aarhus Islamisk Menighed.   Tyrkisk — YARIŞMA ŞARTLARI 9-13 yaş arası müezzinlik 14-18 yaş arası Hutbe Hutbe duaları ezberden okunacak Hutbenin türkçe kısmını yarışmacı kendisi …

Årlig Quiz for unge

18. marts 2018, afholder Dansk Islamisk Trossamfund quiz konkurrence for unge fra menighederne. Hver menighed stiller op med en gruppe. Der er store præmier til vinderne. Tilmeldingsfrist den 11. marts 2018, via mail egitim@ditsamfund.dk   Turkce TEMEL BİLGİLER 1 VE …

MG rejser sender 199 til pilgrimsrejse

199 personer fra Danmark er taget på pilgrimsrejse til de hellige byer i Islam. MG rejser sender 199 i tre grupper.

DIT uddeler 5.000 roser

Dansk Islamisk Trossamfund uddeler 5.000 roser i rådhuspladsen

Nyt hjemmeside til DIT

Dansk Islamisk Trossamfund har fået nyt hjemmeside og kontaktoplysninger.