“Jeg er muslim” kampagnen

“Jeg er Muslim” kampagnen er en årlig aktivitet arrangeret af Dansk Islamisk Trossamfund. Det foregår typisk i bycentrum eller foran menighederne, med henblik på at fortælle om Islam, invitere til menighederne og få en dialog med naboer og forbipasserende.

Baggrunden for fordomme iblandt samfundet skyldes primært, at vi borgere i samfundet ikke har nok kontakt på tværs af oprindelse og religiøs tilhørsforhold. Dér, hvor der mangler personlig kontakt, er typisk også dér, hvor der er flest fordomme, hvilket kan udgøre en barriere for brobygning mellem individer med forskellige overbevisninger.

Vi kan sammen arbejde for et bedre samfund uden fordomme. Det er netop derfor, at vi arrangerer “Jeg er Muslim” kampagnen. Vi vil gerne sætte nye standarder. Vi vil gerne tale med dig, præsentere os selv og svare på dine spørgsmål om islam og muslimer. Vi er overbeviste om, at vi allerede efter en kort samtale vil komme hinanden meget nærmere ved.

Gensidig forståelse og respekt er vores allesammens mål.

Uddeling af roser

Rosen er et symbol på kærlighed, skønhed og glæde. Den forekommer i mange kulturer og religioner. I den islamiske kultur har rosen alskens former og betydninger. Den er dog først og fremmest symbolet for profeten Muhammad (fvh).

Profeten er for muslimer en særlig personlighed og betragtes som værende det største forbillede for mennesket.

Han udtalte:

”Jeg er udelukkende blevet sendt til menneskeheden for at fuldkommengøre
religionen”.

Såvel som rosen er ”blomsternes dronning”, er profeten Muhammad (fvh) en ”barmhjertighed til hele verden”.

Jeg er muslim kampagnen roseuddeling
Jeg er muslim roser