Fetâvâ – Fetawa

Fetawa; vejledning eller svar, der forklarer den religiøs-juridiske afgørelse af et fiqh-spørgsmål.

Find svar på Fetâvâ om forskellige emner.

Fetâvâ - Fetawa

Læs mere på www.fetava.org