Bøn i fællesskab

Dansk Islamisk Trossamfund arrangerer via lokale menigheder tiltag der gør det lettere at udføre de daglige, ugentlige eller årlige bønner i fællesskabet. I Islam bliver man belønnet ekstra for udførelse af bøn i fællesskab, derfor har alle vores menigheder åbent i de 5 daglige bønner.

Fredagsbøn

Dansk Islamisk Trossamfund tilbyder fredagsbøn i alle lokale menigheder. Vi er igang med at tilbyde hutbe på dansk og tyrkisk, dog er dette ikke muligt i alle lokale menigheder. Se under menigheder for adresser. Alle er velkommen til at overvære en fredagsbøn. Fredagsbøn er offentlige samlinger hvor ikke-medlemmer og gæster er velkommen til at deltage og overvære. Kontakt os før dit besøg, så vi kan give dig et godt velkomst.

Eid-bøn

To gange om året tilbyder de lokale menigheder udførelse af eid-bøn. Eid bønnen er obligatorisk og særligt da det kun foregår to gange om året.

Menighederne arrangerer ligeledes eid fest især for børn og unge.

Koran recitering

Dagligt bliver der læst i Koranen af vores imamer. Man kan vælge at følge med og udføre Hatim i fællesskab.