Vores historie

IKRA er en del af Dansk Islamisk Trossamfund (DITsamfund). DITsamfund har siden 1980erne undervist i Islam på tyrkisk og dansk i de lokale menigheder. Det er blevet til over 30 års erfaring som er samlet i forskellige bøger og materialer, som vi gerne vil gøre tilgængeligt for alle. Vi oplever der er stor efterspørgsel på nye og pædagogisk rigtige undervisningsmaterialer fra forskellige målgrupper. Derfor er dette projekt sat i værk.